Oppdatert informasjon til våre medlemmer pr 29.03.2020

Vi savner medlemmene våre veldig og gleder oss til å ønske alle velkomne når situasjonen tillater det. Myndighetene har informert om at det kommer tiltak og støtte for små bedrifter som har måttet stenge på grunn av Corona pandemien. Vi har blitt fortalt at konkret informasjon om kriterier og hvordan man kan søke kommer i slutten av neste uke. Vi har også tett kontakt med huseier som har en forståelsesfull holdning til situasjonen vi har kommet i. I takt med de støtteordninger som eventuelt kommer oss til gode fra myndighetene og de avtaler vi kan få til med huseier, jobber vi med å finne løsninger for hvordan vi kan kompensere… Les mer

Fortsett å lese

Treninger og Camp

Til alle medlemmer. På grunn av den raske utviklingen av Corona smitten vi ser dag for dag, samt de tiltak regjeringen og forbundene nå tar, ser vi oss nødt til å stenge senteret i 2 uker. Hvis situasjonen skulle bedre seg og at vi igjen kan holde oppe på en forsvarlig måte sender vi ut SMS i tillegg til at vi oppdaterer FB og hjemmeside. Vi er veldig lei oss, men helse foran alt annet. Oppdatert informasjon om Korona-pandemien: https://www.baerum.kommune.no/korona

Fortsett å lese

Ninja camp utsettes til april

I samråd med Folkehelsekontoret og kommunelegen i Bærum, har vi besluttet å utsette Ninja campen 14.-15.mars til april i første omgang. Vi kommer til å fortsette følge med daglig på de retningslinjer og råd som gis og på bakgrunn av dette gi dere informasjon om både treningstilbud og tidspunkt for når Campen kan avholdes. Foreløpig kan treningstilbudet opprettholdes men med strengere hygienetiltak. Det er viktig at alle som har sykdomssymptomer eller har vært på reise i spredningsland må holde seg borte fra trening. Alle må være nøye med håndvask før og etter treningstimen, samt etter toalettbesøk. Vennlig hilsen Kampsport4alle v/Benedicte og Bjørn Oppdatert informasjon om Korona-pandemien: https://www.baerum.kommune.no/korona

Fortsett å lese

Corona virus

Vi følger retningslinjer fra FHI i tillegg til at vi har daglig løpende dialog med leger rundt avvikling av forsvarlige treninger samt Ninja Camp. Pr dato er det ikke rådgitt å stanse hverken treninger eller camp, men dette kan endre seg fra en dag til en annen. Vi kommer til å ta en beslutning på fredag om vi må flytte Ninja Campen 2 uker for av avvente hvordan coronasmitten utvikler seg. Dette blir formidlet på SMS samt på hjemmesiden vår. Vi kommer til å sende ut melding både rundt camp og treninger hvis generelt ting endrer seg. Ha en fin dag!Bjørn og Benedicte Oppdatert informasjon om Korona-pandemien: https://www.baerum.kommune.no/korona

Fortsett å lese