Vi følger retningslinjer fra FHI i tillegg til at vi har daglig løpende dialog med leger rundt avvikling av forsvarlige treninger samt Ninja Camp. Pr dato er det ikke rådgitt å stanse hverken treninger eller camp, men dette kan endre seg fra en dag til en annen.

Vi kommer til å ta en beslutning på fredag om vi må flytte Ninja Campen 2 uker for av avvente hvordan coronasmitten utvikler seg. Dette blir formidlet på SMS samt på hjemmesiden vår.

Vi kommer til å sende ut melding både rundt camp og treninger hvis generelt ting endrer seg.

Ha en fin dag!
Bjørn og Benedicte

Oppdatert informasjon om Korona-pandemien: https://www.baerum.kommune.no/korona