I samråd med Folkehelsekontoret og kommunelegen i Bærum, har vi besluttet å utsette Ninja campen 14.-15.mars til april i første omgang. Vi kommer til å fortsette følge med daglig på de retningslinjer og råd som gis og på bakgrunn av dette gi dere informasjon om både treningstilbud og tidspunkt for når Campen kan avholdes. Foreløpig kan treningstilbudet opprettholdes men med strengere hygienetiltak. Det er viktig at alle som har sykdomssymptomer eller har vært på reise i spredningsland må holde seg borte fra trening. Alle må være nøye med håndvask før og etter treningstimen, samt etter toalettbesøk.

Vennlig hilsen Kampsport4alle v/Benedicte og Bjørn

Oppdatert informasjon om Korona-pandemien: https://www.baerum.kommune.no/korona