Vi savner medlemmene våre veldig og gleder oss til å ønske alle
velkomne når situasjonen tillater det.

Myndighetene har informert om at det kommer tiltak og støtte for små
bedrifter som har måttet stenge på grunn av Corona pandemien. Vi har
blitt fortalt at konkret informasjon om kriterier og hvordan man kan søke
kommer i slutten av neste uke. Vi har også tett kontakt med huseier som
har en forståelsesfull holdning til situasjonen vi har kommet i.

I takt med de støtteordninger som eventuelt kommer oss til gode fra
myndighetene og de avtaler vi kan få til med huseier, jobber vi med å
finne løsninger for hvordan vi kan kompensere for denne perioden
senteret må holdes stengt. Vi kommer med informasjon så snart vi har
dette avklart, så du som medlem trenger ikke å foreta deg noe nå. Takk
for all forståelse, kjærlighet og inspirasjon dere medlemmer gir oss i denne
perioden. Nå gjør vi alt vi kan for å komme oss gjennom denne tøffe tiden
sammen og satser på at vi sees igjen om ikke så lenge ❤

Sjekk vår side med inspirasjon til hjemmetrening

Vennlig hilsen
Bjørn og Benedicte