Sebatian har mistet en spesial laget gom. Han pakket den inn i papirog la den i lommen på jakken… Men jakken var ikke hans. Den var desverre ikke der når han kom hjem. Denne er spesiallaget og koster mange tusen kroner. Den er hvit av farge og har et bilde av link – en karakter fra spilet Zelda på den ene siden.

Hvis dere har den, send en mail til nandrel@hotmail.com… Da blir det mange som blir glade.

nandrel@hotmail.com