Vår kampsportklubb har tilrettelagt trening med eget pensum for barn!

Kampsporttrening er ikke mer farlig for barn enn andre idretter. Kanskje snarere tvert imot. Lekeslåssing er et sentralt element i barns oppvekst med utprøving og testing i kontrollerte former. Mestring gir trygghet, spesielt ved kampsporttrening. Vi trener viktige egenskaper og sanser som samarbeid, disiplin, fysikk, balanse, fokus, kontroll, hukommelse og andre…. Dette gir utslag på alle områder i hverdagen. Hjemme, skole og i andre sosiale sammenhenger.

Sett barnet ditt i stand til å klare hverdag og oppvekst på en bedre måte.

Ninja I – trening fra 4 – 7 og Ninja II trening fra 8 år og oppover

I Manage! Jeg klarer…. Vi har nå satt sammen et nytt konsept for barn som fokuserer på å gjøre barnet bedre i stand til å takle hverdagen med stress og forventninger fra omgivelsene. Hovedfokuset blir:

  • Disiplin
  • Fokus
  • Kontroll
  • Koorinasjon
  • Samarbeid
  • Hukommelse
  • Utholdenhet
  • Balanse

Dette er grunnelementer som må utvikles i ethvert barns oppvekst. Jo tidligere man starter, jo bedre resultat. Vi ser at barn helt ned i 4 års alderen har stor nytte og glede av denne typen trening.

Vi har satt sammen et program med elementer fra Karate og Tae Kwon Do som utvikler egenskapene samtidig som vi også bruker en del tid på morsomme oppgaver og øvelser. Treningen skal være hard, men morsom, fengende og utviklende.